1 SGes Bockau 1871
1800,7
Tobias Edelmann
  607.8
Matthias Edelmann
  600.6
Johannes Guhr
  592.3
2 SV Chemnitz I
606,4
Matthias Walther
  606.4